Ride Tuesday November 12th - Ashigara - Mikuni - Yamanakako - Doshi