tour de tohoku kiwisimon aomori

  1. Tour de Tohoku

    Tour de Tohoku

    Day 6 (May 3, 2007): refreshing close to Omazaki Hanto, Simon (kiwisimon) heading back to Hachinohe.
Back
Top Bottom