tour de himono minshuku miyakosou

  1. Tour de Himono

    Tour de Himono

    Dinner at the minshuku Miyakosou between atami and Ajiro: Sora, Garry, Ben, Hank, Brian, Thomas.
  2. Tour de Himono

    Tour de Himono

    Group shot taken prior to leaving the minshuku Miyakosou, July 17, 2006.
Back
Top Bottom