sendai rubbish

  1. Tour de Tohoku II

    Tour de Tohoku II

    Sendai rubbish bags doing their job on the shinkansen.
Back
Top Bottom