morishita tomoko shinobu sora

  1. Morishita Meeting

    Morishita Meeting

    Informal TCC meeting in Morishita: l-r, Tomoko-san, Thomas, Shinobu-san, Sora-san. And some strong shochu from Kagoshima. :)
Back
Top Bottom