gito de hotaka 2011

  1. Giro de Hotaka 2011

    Giro de Hotaka 2011

    Aaron after tackling the 22%-ramp.
  2. Giro de Hotaka 2011

    Giro de Hotaka 2011

    Alan cresting after tackling the dreadful ramp.
Back
Top Bottom